Brandpreventie

 

Bedrijfsnoodplan

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Een brand, bedrijfsongeval of een lekkage van gevaarlijke stoffen kan escaleren tot een levensbedreigende situatie. Met een bedrijfsnoodplan en een goed voorbereid crisisteam kan bedrijfsschade en menselijk leed zoveel mogelijk worden beperkt. Een bedrijfsnoodplan is een draaiboek waarin systematisch staat aangegeven wat de organisatie moet doen als een calamiteit zich voordoet.

Het is niet wettelijk vastgelegd dat een bedrijfsnoodplan verplicht is. Het is echter wèl verplicht om duidelijke werkinstructies te hebben, en daarvoor is een bedrijfsnoodplan bijzonder handig. Daarnaast kan het in sommige bedrijven wel verplicht zijn om een bedrijfsnoodplan te hebben, omdat dit onderdeel is van een norm.

Ontruimingsplannen en –plattegronden

Een ontruimingsplan is een document waarin de werkwijze is vastgelegd die gehanteerd moet worden bij een ontruiming van een gebouw. Dit zorgt ervoor dat alle aanwezigen in een noodsituatie op een snelle en veilige manier het pand kunnen verlaten.

Het hebben van een actueel ontruimingsplan is één van de eisen van de ARBO-wet. Ook wordt in het bouwbesluit een ontruimingsplan geëist indien een brandmeldinstallatie aanwezig is (art. 6.23). Voor kleinere bedrijven of instellingen waarbij op basis van wet- en regelgeving geen brandmeldinstallatie wordt geëist, kan met een ontruimingshandleiding of een ontruimingsinstructiekaart worden volstaan.

Branpreventie
Bekijk ook onze andere

diensten

 

Technisch beheer

Technisch Beheer,
een project op zich...

Tekeningen

Tekeningen,
inzicht in dat wat u wilt zien...

Projecten

Begeleiding van de technische installaties tijdens bouw en verbouw...

Airconditioning

Airconditioning systemen van hoogwaardige kwaliteit...